Hjärtats Intelligens


Posted on April 4th, by Admin in Blog, Featured. 2 comments

Hjärtats Intelligens

Vår planet och hela mänskligheten är på tröskeln till en ny nivå i vår evolution. Fler och fler människor börjar vakna upp till en ny verklighet. Även om detta fortfarande är nytt och kanske förvirrande för många så går vetenskap och andlighet samman nu, vilket har banat väg för en helt ny kvalité i våra liv.
Den forntida heliga visdomen av teknologi av medvetande går samman med upptäckten av epigenetik och kvantfysik, och vi upptäcker hur positiva energier kan skördas och användas i våra liv. Vid närmare titt blir det uppenbart att både Einstein och Buddha lärde ut samma sak: visdomen av universums energier och hur de fungerar. Både Einstein och Buddha menade att allt är energi. De båda arbetade hela sitt liv med att förstå och arbeta utifrån denna uppfattning. Men Einstein kom från sinnet och den rationella sidan, medan Buddha kom till insikt genom hjärtat och energikroppen. I dessa evolutionära tider av förändring sker det en naturlig fusion av hjärna och hjärta.

Allt är energi. Det är inte en filosofi. Det är ren fysik.

Det är genom vår uppfattning av världen omkring oss som vi skapar vår verklighet. Vi skapar vår himmel och vårt helvete. När vi tittar djupare in i de universella energier som styr våra liv blir det mer uppenbart hur lagen om attraktion och kraften av våra trosuppfattningar skapar våra liv och vår verklighet. Vad vi sakta börjar förstå är att vi har mycket mer makt över hur saker och ting utvecklas än vi någonsin trott. Det beror helt på vad vi är i linje med och vad vi fokuserar på.
I hjärtats och hjärnans förening sätts lagen om attraktion i verk.
För att detta ska ske måste vi ha vår egen kraftfulla fusion av hjärta och hjärna – av känslor och intellekt. Många gånger blir folk frustrerade eftersom trots att de gör positiva affirmationer så fungerar det inte som tänkt. Men mycket ofta utelämnas en viktig information: Du behöver upptäcka och komma i linje med den högre intelligensen som bor i hjärtat. Endast då kan ett skifte hända. Om dina trossystem kommer från ett sårat hjärta i rädsla kommer detta att kraftigt påverka hur du upplever verkligheten. Hjärtat sänder ständigt ut signaler till hjärnan som dikterar en bild av verkligheten som hjärnan sedan manifesterar. Läkande av det förflutna kommer att vara mer avgörande för en individs överlevnad än någonsin tidigare. Utifrån det är vi fria att skapa ett framgångsrikt förenande mellan hjärta och hjärna.

Allt har att göra med energier och frekvenser. En grundläggande energiregel är: lika energier attraherar varandra. Eftersom allt är energi i vårt universum; materia, känslor, tankar etc. är frekvensen de är verksamma i avgörande. Rädsla har den lägsta frekvensen, kärlek den högsta. Rädslan ses som moder till alla ilska, skuld, skam, dömande, förbittring, sorg, etc. Ego, eller känslan av separation, uppkommer ur detta utrymme och drar sin energi härifrån och håller dig i ständig rädsla som attraherar denna bild av verkligheten. Om du bär dessa låga frekvenser av rädsla inom dig, kommer du att locka människor och situationer med samma energi och du hamnar i samma mönster om och om igen.
De goda nyheterna är – det är fullt möjligt att lösa dessa negativa energier och förvandla dina beteendemönster.

För att en omvandling av negativa energier till positiva ska ske behöver du komma i personlig kontakt med den högre intelligensen och närvaron som bor i hjärtat. Det är bara när du har upptäckt det för dig själv som det bär full frukt i ditt liv. Denna intelligens är mycket nära och kär till dig och har alltid funnits där genom tiderna. Det är inte någon avlägsen närvaro långt ut i Universum som helt plötsligt landar i ditt liv – det är en närvaro som alltid har funnits där. Det är din sanna natur och den energi du är skapad ur, vi kan kalla det din gudomliga natur. Som mänsklighet vi har glömt bort detta och vi tycks leva vårt liv indoktrinerade av tankar från sinnet som dikterar våra liv och därmed skapar vår verklighet – helt i händerna på vårt förflutna. När vi ansluter oss till vårt hjärtas Intelligens har vi direkt tillgång till kraften av transformation. Det handlar helt om frekvenser av energi. En negativ energi bevittnat tillsammans med Intelligensen av hjärtat kommer aldrig att orsaka någon skada. När du ansluter dig till hjärtats Intelligens kommer det automatiskt ske en omvandling av det som bevittnas till en högre vibrationsfrekvens. Vi kan kalla det en transformation till villkorslös kärlek. När de lägre frekvenserna omvandlas till högre vibrationer hamnar allt helt plötsligt i flödet och du blir som en magnet; rätt personer, platser, situationer graviterar mot din intelligens i hjärtat. Det är en total ansträngningslös ansträngning som visar vägen och kräver endast denna enkla insats. Det är då man börjar tala om att mirakel händer eftersom synkroniciteterna ofta verkar vara så otroliga. Så länge du stannar fokuserad på vad du vill attrahera och du gör en åkallan till den Heliga Intelligensen i hjärtat kan Universum utföra sin magi och överraska med lösningar ingen någonsin ens kunnat tänka på.

Uppvaknande till hjärtats Intelligens kan också kallas “uppvaknande till din högre intuition.” Hjärta och hjärna bildar då ett starkt band och en tydlig kommunikation. Hjärtat är guvernören som skapar avsikten och hjärnan med intellektet sätter den i kreativa tankeformer. Ur detta tankesätt uppkommer en hög frekvens av villkorslös kärlek. Det är inte något man kan göra – det är något som sker och härrör från hjärtat.

I dessa tider av snabba förändringar är det nödvändigt att landa i villkorslös kärlek eftersom endast när energin inom dig är fri från dömande, rädsla eller motstånd kan det finnas en förändring i din trosuppfattning av världen som i sin tur skapar en ny upplevelse av verkligheten. Endast då kan du börja uppleva lycka i världen oavsett yttre omständigheter. En lycklig person är aldrig några problem för någon annan. För att allt detta ska ske behöver du upptäcka ditt sanna autentiska själv – då kan hjärtat börja manifestera med lätthet.

Det är dags att låta hjärtat och hjärnan arbetar tillsammans för välbefinnande inom dig och som individ kan du vara till hjälp för hela mänskligheten. Följ närvaron och intelligensen i ditt hjärta och låt det manifesteras i ditt liv.

2 thoughts on “Hjärtats Intelligens

 1. Jeg er meget intresseret i ,at komme på et kursus ,en uge ,i Helsingborg,
  Jeg har været i indien,
  Hvor meget koster det ,for en uge.
  Jeg er pensionist,så jeg må spare pengene.
  kærligst Bjarne

 2. Hej Bjarne, du är alltid välkommen till Diamond Life Meditation Center i Helsingborg!
  Vi har olika evenemang och kurser här.
  Snart kommer en ny hemsida upp för Diamond Life där kan du ta del av allt. Tills vidare ser du här på sidan under : “Schema” vilka kurser som hålls. Hjärtligt Välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Upcoming events and words from Anette

Here you can learn of upcoming events – at the center, around the world, and online. You can also read the latest words from Anette. // Kommande evenemang på meditationscentret, runt om i världen och online.