Individual treatment

Individual treatment

An individual session Craniosacral Therapy.

(för svenska rulla längre ner)

Craniosacral Therapy

Welcome to a deeply healing treatment in Craniosacral Therapy to release stress from the body and mind. You can also get personal and spiritual guidance to deepen your consciousness.
A Craniosacral therapy is a very relaxing treatment that nourishes the entire central nervous system and reaches the body, mind and consciousness for optimal healing. The Cranio Sacral system is intimately connected to all cells in the body, nervous system, movement, digestion, hormones, reproduction system, circulatory, respiratory, immune, lymphatic system, and more. It provides an exchange of energies by allowing more flow to actually reach and affect all the problems we have, both physically and mentally, and strengthens the body’s own ability to heal itself.
Anette has given Craniosacral sessions for over 18 years and have received her training from the Swedish Kinesiologiskolan in Stockholm and further eduction at the Tranberg’s Institute in Gothenburg, Sweden.

What symptoms are treated in an individual session?

The most usual symptoms that are treated in an individual treatment are stress related injuries, such as:

 • Burnout
 • Shoulders
 • Sciatica
 • Mouse arm
 • Headache/migraine
 • Psoriasis
 • PMS
 • Depression
 • Neck pain
 • Hips
 • Feet- and wristproblems
 • Tennis arm
 • Allergy
 • Dizziness
 • Hormone disorders
 • Agony
 • Back pain
 • Whiplash injuries
 • Numb fingers
 • Sleeping disorder
 • Skin problem
 • Stomach and intestine problems
 • Nervousness and anxiety

Treatment takes 1 hour and cost is 1100 SEK. Payment can be done by credit card or PayPal. Booking: +46 708-11 01 32 , info@diamondlife.se

Välkommen på en djupgående behandling i Kraniosakral Terapi och få hjälp att förlösa stress från kropp och själ. Du kan även få vägledning på din personliga väg i livet, i din uppvaknande process eller transformation av medvetande.
En Kraniosakral behandling är en djupt avslappnade behandlig ger näring till hela centrala nervsystemet, och når både kropp, sinne och medvetande för optimal läkning. Det Kraniosakrala systemet är intimt kopplad till alla celler i kroppen, nervsystemet, rörelse, matsmältning, hormoner, återgivningssystem, cirkulation, andning, immunförsvaret, lymfsystemet etc. Det ger en växling av energier genom att tillåta mer flöde faktiskt nå och påverkar alla de problem vi har, både fysiskt och psykiskt, och stärker kroppens egen förmåga att läka sig själv.
Anette har gett Kraniosakral sessioner i över 18 år och har fått sin utbildning från Svenska Kinesiologiskolan i Stockholm samt fördjupning på Tranbergs Institut i Göteborg, Sverige.

Vilka symptom behandlas i en enskild session?

De vanligaste symptomen som behandlas i en individuell behandling är stressrelaterade skador, såsom:

Utbrändhet, problem med nacke, rygg, axlar, höfter, fot problem, allergier, yrsel, hormon obalanser, ischias, musarm, huvudvärk / migrän, psoriasis, PMS, depression, sömnstörning, hudproblem, mage och tarmbesvär, nervositet och ångest

Behandlingen tar ca 1 timme och kostar 1100 kr, kort eller kontant.
Bokning: 0708-110132 eller info@diamondlife.se

Hjärtligt Välkommen!Upcoming events and words from Anette

Here you can learn of upcoming events – at the center, around the world, and online. You can also read the latest words from Anette. // Kommande evenemang på meditationscentret, runt om i världen och online.