Kraniosakral behandling

Behöver du hjälp att förlösa smärta, stress, oro och spänningar?

Det Kraniosakrala systemet är direkt kopplat till alla celler i kroppen – nervsystemet, rörelse, muskler, matsmältning, hormoner, reproduktionssystemet, cirkulation, andning, immunförsvar, lymfsystem. Genom en Kraniosakral behandling får du läkande hjälp för både kropp, sinne och själ.

Det Kranio sakrala systemet

Det Kraniosakrala systemet är direkt kopplat till alla celler i kroppen – nervsystem, rörelse, muskler, matsmältning, hormoner, reproduktionssystem, cirkulation, andning, immunförsvar, lymfsystem mm. Genom en Kraniosakral behandling får du läkande hjälp för både kropp, sinne och själ.

Behandlingen fortsätter att jobba på dig i 48 timmar efter behandlingen, sen blir det en bestående förändring, beroende på hur din kropp svarar på behandlingen. Anette har 20 års erfarenhet av Kraniosakral Terapi och är utbildad på Svenska Kinesiologiskolan samt Bröderna Tranbergs Institut.

Som vi ebb och flod ökar och minskar denna vätska sin volym mellan hjärnhinnorna i en långsam rytmisk rörelse, den sk primära andningen. Det betyder att alla muskler, blod, lymfa, inre organ och dess system är beroende av att denna pulsering fungerar optimalt.

Hur går behandlingen till? I en behandling friläggs de kraniella plattorna med mycket lätta små tryck och rörelser som skapar fria vägar för cerebro-spinalvätskan. Den kan i sin tur nå ut och ge näring åt hela centrala nervsystemet för optimal läkning. Behandlingen upplevs som djupt avslappnande.

Vårt kranium består av olika plattor som är sammanläkande medvarandra genom suturer, linjer, som består av 5 olika lager. De två översta lagerna är låsta men de tre nedre är rörliga och påverkas av membranvätskans rörelse. Om några av dessa plattor sitter fastlåsta i varandra genom alla lager påverkar detta duralpulseringen, vilket ger nervceller begränsat med näring till ryggmärgsvätskan.

Vad är det? Under skallens ben finns det en vätska, cerebro spinalvätskan, som är belägen i utrymmet mellan hjärnhinnorna. Den rör sig inom duralmembranen. Denna membranvätska pulserar i ett slutet system, i en egen rytm på 8-12 gånger per minut och den är inte påverkat av hur hjärtat slår eller hur vi andas.

Vad kan behandlingen avhjälpa? Det Sakro-kraniella systemet är intim kopplat till alla celler i hela kroppen, nervsystemet, rörelseapparat, matspjälkning, hormoner, fortplantning, cirkulation, andning, immunförsvar, lymfsystem ect. Det når med andra ord till alla de problem vi bår på, både fysiska och känslomässiga, och stärker kroppens egen förmåga till självläkning.

De vanligaste symptomen som behandlas vid en individuell behandling är stressrelaterade skador, såsom:

 • Hud problem

 • Huvudvärk

 • Migrän

 • Ischias

 • Depression

 • Förslitningsskador

 • Pisksnärt-skador

 • Värk i kroppen

 • Mag/tarmproblem

 • Urinvägsproblem

 • Rygg och nackproblem

 • Utbrändhet

 • Ångest

 • Allergi

 • Psoriasis

 • PMS

 • Tennisarm

Behandlingar i Helsingborg:

Mån & Tisdagar  : 6 Sinnet, Kungsgatan 18.  Helsingborg:

En behandlingar tar  1 timme.

Pris: 1500 skr

Bokning: sms: 0701-414599

 

Share This